Sportlink is de vervanger van DimaSport. Je kan hierover info vinden op de websites van de KBHB en VHL.  Waar gaat dat voor dienen?  De wedstrijdbladen zullen quasi automatisch aangemaakt worden met deze nieuwe APP, en aanpassingen en aanvullingen gaan ook gebeuren via de APP.  Dat is de belangrijkste reden om de APP te downloaden.  Je emailadres is hierbij crusiaal, met name het emailadres zoals het in Sportlink staat.  En daar beginnen de problemen...

Gegevens in Sportlink zijn overgenomen vanuit DimaSport.  De kwaliteit van de gegevens in DimaSport is met de jaren slechter en slechter geworden, meestal wegens softwaretechnische problemen in de interfacing tussen Twizzit en Dima.  Daarom is met Twizzit afgesproken om binnen een week of twee alle contactgegevens uit Twizzit automatisch op te laden in Sportlink.

Gelijk welke updates nu reeds via de APP in Sportlink doorvoeren is bijgevolg verloren moeite.  Alle updates van je persoonlijke gegevens MOET je via je Twizzit account doen.  Die worden dan automatisch online doorgegeven naar Sportlink.  Dus val je secretaris niet lastig met vragen om updates te doen in Sportlink, want alles wat je mag wijzigen kan je via Twizzit aanpassen.

Momenteel zijn ongeveer 1300 leden gesynchroniseert tussen Twizzit en Sportlink, plus de ingeschreven teams (maar nog zonder spelers).  Over enkele dagen worden extra links geactiveerd.  Vooreerst gaan de wedstrijden vanuit Sportlink naar Twizzit gestuurd worden, zoals dat vroeger uit Dima kwam.  Er komt ook een interface om vanuit Twizzit de ploegen (spelers en staf) op te laden in Sportlink (timing half augustus).

(wordt vervolgd)

De secretaris