Vanaf 1 januari 2020 moeten minderjarige sporters ook in Vlaanderen, net zoals elders in de wereld, een Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak (TTN) hebben om het gebruik van een verboden stof (dat is een stof op de dopinglijst) te kunnen rechtvaardigen. De therapeutische noodzaak wordt beoordeeld aan de hand van de internationale standaard.

 

De belangrijkste spelregelwijzigingen voor de nieuwe indoor competitie 2019-2020:

 
Wedstrijden worden nu in 4 kwarten gespeeld

De wedstrijden worden vanaf nu in 4 kwarten van 10 minuten gespeeld met een halftime rust van 3 minuten.. Tijdens het 1ste en 2de kwart en 3de en 4de kwart wordt er telkens 1 mininuut rust genomen, Een Time Off kan iet meer aangevraagd worden!!

Geen bankwissel meer

Tot en met afgelopen seizoen wisselden de teams in de rust van bank. Vanaf komend seizoen blijven de teams in de rust aan de bankzijde waar ze ook de wedstrijd zijn gestart. De teams wisselen wel nog steeds van speelhelft en de scheidsrechters blijven staan.

Vrije- of uit push na strafcornersituatie

Net als op het veld mag vanaf komend seizoen een speler, die nog beschermende kleding draagt naar aanleiding van het verdedigen van een strafcorner, toch een vrije push of uit push nemen direct na de strafcornersituatie. Het spel mag dan echter niet worden hervat met een self pass. Indien een speler met beschermende kleding aan dit toch doet dan krijgt deze een vrije push tegen als dit buiten de cirkel gebeurde en een strafcorner wanneer dit binnen de cirkel was.

Vliegende keeper

Teams konden er tot en met seizoen 2018-2019 voor kiezen om te spelen met een volledig uitgeruste keeper of een speler met keepersrechten, een zogenaamde ‘vliegende keeper’. Deze vliegende keeper droeg een afwijkend shirt en had bij het verdedigen van een strafcorner of strafbal een helm op. In het veldhockey is deze ‘vliegende keeper’ al vervallen en vanaf komend zaalseizoen geldt dit ook in de zaal. Een team speelt of met 5 spelers en een volledig uitgeruste keeper of met 6 spelers. Als ervoor wordt gekozen te spelen met 6 veldspelers dan is er niemand die de rechten heeft van een keeper. Er is dan dus ook niemand die binnen de cirkel de bal met het lichaam mag spelen. Ook staat er niemand in het doel bij het verdedigen van de strafcorner. Alle 6 spelers staan dan aan de andere zijde van het doel ten opzichte van waar de bal wordt aangegeven.

Overige spelregelwijzigingen

Naast bovengenoemde spelregelwijzigingen worden nog enkele andere spelregelwijzigingen doorgevoerd:

  • Net als bij het veldhockey worden de regels met betrekking tot het einde van een strafcorner aan het einde van de wedstrijd (uitspeelcorner) gelijk getrokken met de regels die gelden voor het beëindigen van de strafcornersituatie gedurende de wedstrijd. Tot en met seizoen 2018-2019 was een uitspeelcorner ook ten einde als de bal voor de tweede keer buiten de cirkel kwam. Dit is nu geschrapt. Nu geldt: de strafcorner is (onder andere) ten einde als de bal meer dan 3 meter buiten de cirkel is, net als tijdens de wedstrijd.
  • Bij een aanvallende vrije push binnen 3 meter van de cirkel is het de verdedigers, die binnen de cirkel en binnen 3 meter afstand staan, toegestaan om met de aanvaller (die een selfpass neemt) mee te bewegen, mits de vrije push direct wordt genomen. Deze verdedigers mogen niet de bal spelen of een poging doen om de bal te spelen, voordat de bal minimaal 3 meter is verplaatst. Als de aanvaller er niet voor kiest de vrije push direct te nemen, dan moeten alle andere spelers (aanvallers en verdedigers) op zijn minst 3 meter afstand nemen van de bal totdat de vrije push wordt genomen.
  • Spelers van het verdedigende team bij een strafcorner die niet achter de achterlijn plaatsnemen, moeten voortaan achter kop cirkel aan de andere zijde van het veld zich opstellen (Tot en met afgelopen zaalseizoen was het zo dat spelers zich achter de middenlijn mochten opstellen).
  • Indien een aanvaller bij een strafcorner de cirkel betreedt voordat de bal is aangegeven, wordt de aangever bestraft voor deze overtreding en dient deze zich dan achter de kop cirkel aan de andere zijde van het veld op te stellen.

Alle regels kan je hier nog eens bekijken.

Zonder officials zijn er geen sportwedstrijden...  

Van 1 tot 9 oktober staan bij ons de scheidsrechters in de schijnwerper.

Lees en beluister hier meer over op deze link

 

Voor de scheidsrechters in zaal: je kan 44 video-opnames bekijken die specifieke situaties in het zaalhockey behandelen.   Klik hier.

Per 1 september 2012 worden een aantal nieuwe regels van toepassing. Ga naar "lees meer" voor een samenvatting. 
De integrale teksten met toelichting kan je nalezen op: Nieuwe_spelregles_KBHB_per_1.9.2012.pdf

Vanaf het seizoen 2012-2013 zal Gijs Buwalda voor Braxgata de rol van Umpire Coördinator overnemen van Fred Van Cautenberg. Fred gaat zich dan concentreren op zijn rol als secretaris en materiaalmeester van de club en coördinator voor de sportieve organisatie van het EHC2013 volgend jaar in augustus.

Wij wensen Gijs veel succes als UC en rekenen er op dat al onze leden hem de nodige steun en begrip zullen verlenen in een toch wel moeilijke rol. Wij rekenen hierbij vooral op de managers van de elftallen die scheidsrechters moeten leveren of toegewezen krijgen én op de gelukkigen die een wedstrijd mogen leiden/lijden. Go for it, Gijs !!

Wie als ouder of sympatisant al eens een wedstrijd fluit voor een Braxgata elftal kan op dinsdag 15 oktober (20:00u) of op woensdag 16 oktober (18:00u) deelnemen aan een sessie voor theoretisch scheidsrechter in het Braxhouse.  Duurtijd ongeveer 2 uur.

Een ervaren nationale scheidsrechters geeft uitleg bij de spelregels, gevolgd door een multiple choice examen.  Als je slaagt (24 op 30) dan mag je wedstrijden van elftallen fluiten.  

Scholieren en junioren, voor zover zij nog geen TS zijn, nemen (verplicht) aan deze sessies deel.  Ook leden van de Heren, Dames, Mineuren en Veteranen ploegen zijn uiteraard welkom.  

 

De lijst van leden van Braxgata die gekwalificeerd zijn als Theoretisch, Voorbehouden en Nationaal Scheidsrechter vind je onder "Mijn Braxgata" -> "Voor scheidsrechters". 

Om een veldhockeywedstrijd van elftallen te fluiten, moet je minstens de kwalificatie van "Theoretische Scheidsrechter" behaald hebben.  Dat gebeurt via een opleiding en examen ingericht onder toezicht van de KBHB.   

meer info vind je HIER

Wat staat er te gebeuren ?

© 2019, website powered by Twizzit.com