BRAX ZOEKT EXTRA MEDEWERKERS

OM HET LEGERTJE VRIJWILLIGERS

AAN TE  VULLEN

 

Elke competitiedag moeten voor de senioren- en voor de jeugdteams  U14-U16-U19 één of meerdere scheidsrechters aangeduid worden.  Althans indien er geen nationale scheidsrechters zijn of indien er geen zijn aangeduid vanuit de brax scheidsrechterscel.

Het principe is om NIET een persoon aan te duiden, maar een team dat de scheidsrechter(s) moet leveren.  Het is dan de manager van het leverende team die een teamlid aanduidt en bekend maakt bij de manager van het ontvangende team.

In tegenstelling tot het recente verleden wordt sinds dit seizoen de competitiekalender in twee keer bekendgemaakt.  Ook de scheids-aanduidingen kunnen dus in tweemaal afgewerkt worden. In deze oefening dient rekening gehouden met de mogelijkheden van het leverende team om bij de wedstrijd van het ontvangende team tijdig aanwezig te zijn.   Alle latere wijzigingen qua datum en/of uren moeten wel door de twee managers “opgelost” worden.

Voor deze belangrijke taak zoeken we één of meerdere leden met enige achtergrondkennis van de umpire wereld en de competitie-inrichting.  Er wordt bijstand verleent bij de inwerking.

Kandidaturen naar secretaris@braxgata.be

Deze vacature is onbezoldigd.

Van eind november tot begin februari nemen Brax teams deel aan de jaarlijkse indoor hockey competitie.  Om dit organisatorisch en administratief te coördineren en te begeleiden zoekt brax iemand die dit hele proces wil aansturen.   

Dit omvat contact met de hockeybond over zalen en zaalverantwoordelijken, begeleiding van de zaalverantwoordelijken, afspraken over het gebruik van de specifieke zalen met de uitbaters, overleg met de interne brax organisatie, enz.  De sportieve organisatie en inschrijving van de teams bij de bond vallen buiten de scope van deze opdracht.   

De activiteit is geconcentreerd van eind november tot begin februari, met een voorbereidingsperiode vanaf midden september, met beperkte werkinhoud.  Er wordt bijstand verleent bij de inwerking.

Kandidaturen naar secretaris@braxgata.be

Deze vacature is onbezoldigd, maar kan gecombineerd worden met die van bezoldigde indoor zaalverantwoordelijke.

Voor de periode eind november tot begin februari zoekt Brax verschillende personen die als zaalverantwoordelijke (ZV) willen optreden in de zalen die door de club bij de hockeybond worden aangebracht om indoorcompetitie te spelen.  Momenteel zijn dat de BraxHall en de zaal Uitgedekt Schoor in Terhagen, waar o.a. braxteams op zaterdag en zondag actief zijn.

De ZV zorgt er voor dat de zaal op tijd klaar staat voor de wedstrijden en voor het opruimen op het einde van de dag.  Daarbij schakelt hij spelers/ouders in van de aanwezige teams.  De ZV heeft ook een aantal specifieke taken bij de wedstrijden (geen verband met de spelregels) zoals er voor zorgen dat de wedstrijden tijdig beginnen en eindigen.  Hij zorgt er ook voor dat  de teams en bezoekers zich houden aan de gebruiksregels van de zaal.

De ZV tekent jaarlijks een contract met de Belgische hockeybond.  Hij wordt per uur betaald (ongeveer 10€) en ontvangt verplaatsingsvergoeding gebaseerd op de afstand tussen zijn woonplaats en de zaal.  Er wordt bijstand verleent bij de inwerking.

Kandidaturen naar secretaris@braxgata.be

Deze vacature is bezoldigd en staat ook open voor vrienden en kennissen.

DEZE  VACATURE  IS  INGEVULD 

 

Op regelmatige tijdstippen moeten de EHBO boxen bijgevuld worden uit de beschikbare voorraden.  Dit aan de hand van een standaard lijst van producten.   Bij uitputting van voorraad wordt  er bijbesteld bij een apotheker (van de club).   Dit vergt maximum enkele uurtjes per maand.

Kandidaturen naar secretaris@braxgata.be

Deze vacature is onbezoldigd

© 2019, website powered by Twizzit.com