Per 1 september 2012 worden een aantal nieuwe regels van toepassing. Ga naar "lees meer" voor een samenvatting. 
De integrale teksten met toelichting kan je nalezen op: Nieuwe_spelregles_KBHB_per_1.9.2012.pdf


SAMENVATTING NIEUWE REGELS VANAF 1 SEPTEMBER 2012

I. Aanpassing van de regels van toepassing op alle categorieën

  • Armband: aanvoerders zijn verplicht een onderscheidende armband of een ander onderscheidend teken te dragen aan bovenarm (of schouder) of om de kous, direct onder de knie.
  • Een overtreding fluiten na eindsignaal: het is niet toegelaten een overtreding te fluiten na het laatste fluitsignaal, zelfs voor een overtreding die vóór het einde van de speeltijd is gebeurd en werd gezien. Indien hij vóór het laatste fluitsignaal een fout heeft gefloten, kan de scheidsrechter zijn beslissing wel nog wijzigen (indien de collega iets anders heeft opgemerkt).
  • Own Goal: een doelpunt wordt gescoord wanneer de bal binnen de cirkel door een aanvaller is gespeeld of de stick of het lichaam van een verdediger heeft geraakt.
  • Flick op vrije slag: op vrije slag mag de bal worden gespeeld met een slag, push, flick of scoop.
  • Specificaties voor de sticks: technische wijzigingen zijn aangebracht in de specificatie van de sticks.

II. Wijzigingen van regels van toepassing in bepaalde categorieën

De regels hieronder, genomen uit het appendix 1 van de toernooiregels FIH, gelden enkel en alleen in categorieën met nationale scheidsrechters (in heren, dames of jeugd).

  • Groene kaart: twee minuten schorsing, gecontroleerd door een technische afgevaardigde van elke ploeg
  • Duur van de rustperiode: 10 minuten maximum, gecontroleerd door de nationale scheidsrechters

III. Aanpassing van de regels van toepassing op alle categorieën

De regel hieronder, m.b.t. het te vroeg uitlopen op penalty corner uit de “appendix I” van de FIH tornooiregels, is geldig voor alle categorieën die op een groot veld spelen.

Vroegtijdig uitlopen op strafcorner (PC): indien een verdediger of een aanvaller vroegtijdig in de cirkel loopt voordat de bal in beweging is, moet hij achter de middellijn gaan staan