De Vlaamse regering heeft beslist om alle sportmanifestaties tot einde maart af te lasten.

Er zijn dus geen competitiewedstrijden tot einde maart.

Tot nader bericht gaan ook onze hockeytrainingen niet door. Wij houden jullie verder op de hoogte.

 


Bericht van de Koninklijke Belgische Hockeybond:

ALLE COMPETITIES & TRAININGEN OPGESCHORT TOT 31 MAART


Als gevolg van de verdere uitbreiding van het Coronavirus in België hebben de Vlaamse en Franstalige instanties bevoegd voor de sport,
besloten om alle sportmanifestaties in België op te schorten tot 31 maart.

• Vlaamse Minister van Sport Ben Weyts: https://www.benweyts.be/nieuws/sportwereld-neemt-maatschappelijkeverantwoordelijkheid-en-ziet-af-van-publieksevenementen-al

• Minister van Sport van de Fédération Wallonie-Bruxelles Valérie Glatigny:


De Koninklijke Belgische Hockey Bond, de Vlaamse Hockey Liga en de Ligue Francophone de Hockey nemen nota van deze officiële
beslissing en zullen er zich naar schikken. Dwz. dat ALLE hockeyactiviteiten (wedstrijden, trainingen, initiaties, …) in België vanaf 12/03
worden opgeschort tot minstens 31 maart 2020.


De Hockey Bond raadt alle clubs aan om in deze periode geen vervangende activiteiten te organiseren in hun infrastructuur. Daarnaast
willen we met aandrang iedereen oproepen om de officiële aanbevelingen ivm. hygiëne en sociale contacten in acht te nemen. Deze
aanbevelingen vindt u hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/2020/03/10/help-jezelf-en-anderen-te-beschermen/


We zullen de evolutie hieromtrent van dichtbij blijven opvolgen en zullen hierover opnieuw communiceren, zodra er een officiële wijziging
wordt aangekondigd door de bevoegde instanties.


Tenslotte zouden de KBHB, de VHL en de LFH eenieder die getroffen is door het virus een spoedig herstel willen wensen.